RODO

Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej "RODO" informuję , iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ROLTRONIK Robert Cybulski z siedzibą w Szczepankach 79, 86-320 Łasin zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania umowy sprzedaży/kupna, faktur lub paragonów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3)      Podanie danych jest niezbędne do faktur lub paragonów i realizacji zamówienia, w przypadku nie podania danych niemożliwe jest dokonanie umowy,

4)      Posiada Pani/Pan prawo do:

a.       - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

b.      - wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania,

c.       - przenoszenia danych,

d.      -  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e.       - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ustawowo przez 5 lat.